Lecture by Achmea

← Go back to programme

Title Lecture by Achmea
Lecturer René Hoekstra
Type Lecture
Time and location 15:15 - 16:15 @ Holtuszaal
Language

About this lecture

Zilveren Kruis is de divisie binnen Achmea die de zorgverzekeringen aanbiedt. Vanuit deze divisie wordt er voor meer dan 5 miljoen verzekerden zorg ingekocht bij zorgaanbieders. Bij het inkopen van deze zorg is het belangrijk om met zorgaanbieders in gesprek te gaan over de kwaliteit van de geleverde zorg. Als dit goed gedaan wordt dan zorgt dit er voor dat de verzekerden van Zilveren Kruis de best mogelijke zorg geleverd krijgen en dat de zorgkosten beheersbaar blijven.

Het creëren van spiegelrapportages hierbij een belangrijk middel. In deze rapportages worden zorgaanbieders vergeleken met peergroups of worden er verwachte uitkomsten berekend gecorrigeerd voor de patiëntenpopulatie van de zorgaanbieders.

Dit soort rapportages kunnen op meerdere manier ingezet worden. Veel zorgaanbieders hebben niet de mogelijkheid om zelf een goede vergelijking met andere zorgaanbieders te maken en zo te signaleren op welke onderwerpen ze het al dan niet goed doen. Zilveren Kruis kan deze informatie bieden door de grote hoeveelheid verzekerden.

Daarnaast zet Zilveren Kruis dit soort rapportages ook in als controle middel. Als een zorgaanbieder erg afwijkt van vergelijkbare zorgaanbieders dan is dit aanleiding om hierover in gesprek te gaan. Mogelijk wordt de zorg verkeerd geadministreerd, worden er ondoelmatige behandeling uitgevoerd of is er zelf opzet in het spel.

Voor deze rapportages worden er veel verschillende methoden ingezet. Er wordt veel gebruik gemaakt van regressiemodellen, maar de afgelopen jaren worden er ook steeds complexere modellen ingezet. In de presentatie wordt ingegaan op de modellen die onder deze rapportages liggen en hoe deze helpen om het gesprek met de zorgaanbieders te voeren.

About René Hoekstra

René Hoekstra is in 2008 begonnen als Business Intelligence Analist bij Zilveren Kruis. In deze functie heeft hij veel benchmarks van zorgaanbieders gemaakt, maar ook modellen om fraude en andere onregelmatigheden in de data te detecteren. Sinds 2015 werkt hij als Senior Research Consultant. In deze functie gebruikt hij de data van Zilveren Kruis om voor verschillende afdelingen (m.n. Zorginkoop, Commercie en Finance & Risk) beleidskeuzes te onderbouwen en verbetering te signaleren.