Symmetrieën in de analyse en in de getaltheorie by Bas Edixhoven

← Go back to programme

Title Symmetrieën in de analyse en in de getaltheorie
Lecturer Bas Edixhoven
Type Lecture
Time and location 11:15 - 12:15 @ van Ruthzaal
Language

About Symmetrieën in de analyse en in de getaltheorie

Robert Langlands heeft in 2018 de Abelprijs heeft gekregen. Vandaar dat ik iets over zijn werk wil vertellen. Dat werk gaat over relaties tussen symmetrieen in de analyse en in de getaltheorie. De meeste verhalen hierover zijn ofwel nietszeggend, ofwel veel te moeilijk. Ik ga iets simpels doen dat de essentie van blootlegt. De translaties over gehele getallen op de reele getallenlijn zijn symmetrieen in de analyse. Fourieranalyse en de Poisson sommatieformule toegepast op de Gauss-verdeling geven die ons de voortzetbaarheid en functionaalvergelijking van Riemann's zeta functie: een symmetrie van een getaltheoretisch object. Met plaatjes, natuurlijk.

About Bas Edixhoven

Bas Edixhoven is geboren in Leiden, 1962. Zijn vader werkte als kwaliteitscontroleur bij Calvé in Delft (pindakaas!), en zijn moeder was apothekersassistente. In Pijnacker ging hij naar school en geïnspireerd door meneer Kerver was hij toen van plan om boswachter of bioloog te worden. Zijn medeleerlingen schatten hem evenwel correcter in: zij noemden hem toen al de professor.

In 1980 besloot hij natuurkunde te gaan studeren. Hij ging wiskunde en natuurkunde tegelijk studeren in Utrecht. De theoretische natuurkunde trok hem het meest aan, toch deed hij de eerste jaren braaf het labotariumwerk in de prakticumzalen in Trans 1. Hij behaalde de kandidaatsdiploma's wiskunde en natuurkunde in 1982/83.

Omdat hij genoeg had van het doen van natuurkunde-experimenten, en van de slordigheid waarmee de natuurkundigen met wiskunde omgingen, én omdat hij inmiddels Galoistheorie had geleerd én omdat hij had gelezen dat Faltings het Mordell-vermoeden had bewezen, koos hij toen om door te gaan met de doctoraalstudie wiskunde. Vanaf dat moment heeft Bas eigenlijk nog maar één ding gedaan: aritmetische meetkunde.
Na zijn afstuderen was hij promovendus.
Toen heeft hij op meerdere plekken gewerkt; allereerst als assistant professor in Berkeley. Daarna als onderzoeker in dienst van NWO. Hierna is hij tien jaar aan het werk gegaan in Rennes als professeur des universités. Sinds hij in 2002 daar stopte is hij hoogleraar meetkunde in Leiden.