De classificatie van simpele groepen by Eric Opdam

← Go back to programme

Title De classificatie van simpele groepen
Lecturer Eric Opdam
Type Lecture
Time and location 15:15 - 16:15 @ van Ruthzaal
Language

About De classificatie van simpele groepen

De wiskundige abstractie van symmetrie is het begrip groep. Sinds hun introductie in de 19de eeuw is het belang van groepen alleen maar toegenomen, vanwege hun fundamentele rol in conceptuele wiskunde (zoals meetkunde en getaltheorie) en daarbuiten, zoals in de natuurkunde en de chemie. Symmetrie is een belangrijk ordenend principe, misschien wel even fundamenteel als getal en ruimte.

In de presentatie zal ik ingaan op de classificatie van simpele groepen, de bouwstenen van alle symmetrie. Dit is een prachtig verhaal waarbij we als vanzelf hele interessante groepen zullen tegenkomen. We zullen daarbij enkele belangrijke principes bespreken die een rol spelen in deze classificatie. We zullen tenslotte ook iets leren over de wijze waarop symmetriegroepen verschijnselen met elkaar verbinden die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken lijken te hebben.

About Eric Opdam

Eric Opdam is hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek aan Liegroepen en hun representaties. In dit vakgebied bestudeert men het begrip symmetrie in haar vele verschijningsvormen.
Hij is in het bijzonder gefascineerd door de verrassende verbanden tussen uiteenlopende verschijnselen die men kan verklaren aan de hand van (vaak verborgen) symmetrie. Zijn onderzoek raakt aan het vakgebied van de harmonische analyse en aan het zogenaamde Langlandsprogramma.