Workshop by Belastingdienst

← Go back to programme

Title Workshop by Belastingdienst
Lecturer Belastingdienst
Type Workshop
Time and location 13:30 - 15:00 @ Holtuszaal
Language
Comments
A laptop will be required for this workshop

About this workshop

Binnen de Belastingdienst wordt controle uitgevoerd op de aangiften van de inkomstenbelasting. In de praktijk kan het nog wel eens voorkomen dat personen onbewust, dan wel bewust, een lager bedrag aangeven waardoor ze minder belasting hoeven te betalen. Omdat een groot aantal mensen aangifte doet voor de inkomstenbelasting is het niet mogelijk alle aangiftes handmatig te controleren. In plaats daarvan worden voorspellende modellen gebruikt die aangiftes met een hoog risico op fouten eruit halen. In deze case ga je zelf op zoek naar de risicovolle aangiftes.

Je krijgt informatie over inkomstenbelastingaangiftes van jaren 2013, 2014, 2015, en 2016. De file bevat gegevens over het aangegeven bedrag, het definitief opgelegde bedrag, en informatie over de persoon die aangifte doet. De vraag aan jou is om te bepalen welke 100 personen je gaat controleren, en waarom.